45CM缸初长成造景图片欣赏

进门45小缸,试拍成景照,希望各位大大帮取个好名字 45X27X30CM小缸,上月尾试拍成景照,依然发现好些地方还要小修改,目前景已经修改,再次等景长好,再拍最终成景照。 也一直没想...

菜园马上就要成景啦有图神仙鱼坐镇

菜园马上就要成景啦 有图顺带说下 965灯管还有很有必要的,显色率高了很多的...

沉木青龙石水草造景120CM尺寸设计19

《观赏鱼之家》,编者:cipollini 尺寸:110cm x 40cm x 50cm220升 照明:2 x 54W T5 + 2 x 15W T4 6500K,每天开灯8小时 过滤:JBL Aqua Basis CO2: 2泡/秒 水草: 迷你牛...

 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  10 
 • 11
 •  
 • 12
 •  
 • 13
 •  
 • 14
 •  
 • 15